Incasso & debiteurenbeheer

Gedurende de afgelopen 20 jaar heeft FDR & Associés het principe van buitengerechtelijk incasseren tot topsport verheven. De systematisch consequente onaf latende aanpak heeft bewezen succesvol te zijn.

Gezegden als “wie het eerst komt, het eerst maalt” en “de aanhouder wint” zijn nu meer dan ooit waarheid gebleken. De sleutel ligt in veel gevallen bij de persoonlijke benadering van de debiteur en dan met namen in diens eigen habitat.

Zowel het buiten gerechtelijk traject als ook de gang naar de rechter worden op basis van het principe “de aanhouder wint” benaderd. Door een zeer goed op elkaar ingespeeld team zijn wij in staat een hoog slagingspercentage te realiseren.

 • Handelsvorderingen;
 • Restvorderingen na executie onderpanden;
 • Verpande debiteuren portefeuilles;
 • Schadevorderingen;
 • Lease vorderingen;
 • Alimentatievorderingen.

Financieel

De door u aangeleverde vordering zal worden vermeerdert met rente en incassokosten. De basis daarvoor vormen uw contractuele afspraken en bij gebreke daarvan wordt teruggegrepen naar de wettelijke maatstaven.

 1. Buitengerechtelijk incasso: dossierkosten ad € 100, = ex BTW
  Bij geen succes hanteren wij een No cure-No pay principe
  Bij (gedeeltelijk-) succes hanteren wij een provisie van 15% over het geïncasseerde bedrag.
 2. Gerechtelijke procedure: bij een veroordelend vonnis worden forfaitair proceskosten toegekend door de rechter. Deze kostenveroordeling benadert nimmer de werkelijk gemaakte kosten. Bij (gedeeltelijk-) succes hanteren wij een provisie van 15% over het geïncasseerde bedrag. De noodzakelijke kosten derden worden onder een administratieve opslag van 5% aan u doorbelast, te weten;
 3. Executie verkregen vonnis onderzoekskosten voor het traceren van voor beslag vatbaar vermogen en beslag en executiekosten van de deurwaarder worden separaat in rekening gebracht.

Local presence, global power.