Waardebepaling

FDR waardeert en taxeert voor financiële instellingen, verzekeraars, ondernemingen, rechtbanken en de advocatuur.

Waarderingen geschieden op basis van de laatste wet- en regelgeving en houden, voor zover van toepassing, rekening met IFRS/Basel II vereisten.

Taxeren

  • Roerende activa op basis van diverse waarderingsgrondslagen.
  • Onroerende activa op basis van diverse waarderingsgrondslagen.
  • Brandverzekeringen, art. 7:960 BW, zowel voor roerende als onroerende zaken.
  • Optreden als getuige deskundige bij gerechtelijke procedures.
  • Quickscan en desk taxaties/waarderingen op basis van verstrekte gegevens.

Local presence, global power.